نام واحد : تعاونی تولیدی بهکام شکری بهبهان

نام محصول : کیک ماشینی

 • سریال مجوز : 2006526
 • شماره مجوز : 11999
 • تاریخ مجوز : 27/08/1382
 • کد محصول : 15411212
 • شرح محصول : کیک ماشینی
 • ظرفیت : 200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%