نام واحد : الهام السادات دهقان منگابادی

نام محصول : نبات

 • سریال مجوز : 3424939
 • شماره مجوز : 23004
 • تاریخ مجوز : 01/07/1389
 • کد محصول : 15431311
 • شرح محصول : نبات
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید قندوشکر(1542)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 54%
  54%