نام واحد : خوشه صنعت خرمشهر

نام محصول : انواع نان صنعتی حجیم ونیم

 • سریال مجوز : 2006570
 • شماره مجوز : 11908
 • تاریخ مجوز : 13/08/1383
 • کد محصول : 15411110
 • شرح محصول : انواع محصولات خبازی نان ماشینی
 • ظرفیت : 2,200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%