نام واحد : شیرین گوارجنوب

نام محصول : بیسکویت

 • سریال مجوز : 2006475
 • شماره مجوز : 7270
 • تاریخ مجوز : 22/05/1384
 • کد محصول : 15411220
 • شرح محصول : بیسکویت
 • ظرفیت : 400 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%