نام واحد : فرآورده های سیب در دانه سیب سپاهان-شرکت

 • استان : اصفهان
 • شهر : فریدن
 • نشانی شرکت : اصفهان خ...
 • تلفن شرکت : *******311جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی چادگان
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : علی زارع دستجردی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : پودرسیب زمینی

 • سریال مجوز : 1339054
 • شماره مجوز : 35302
 • تاریخ مجوز : 25/07/1389
 • کد محصول : 15132013
 • شرح محصول : پودرسیب زمینی
 • ظرفیت : 1,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 27%
  27%