نام واحد : حسن هوشمندی

نام محصول : بسته بندی گندم

 • سریال مجوز : 2006812
 • شماره مجوز : 8487
 • تاریخ مجوز : 18/06/1382
 • کد محصول : 15311423
 • شرح محصول : بسته بندی گندم
 • ظرفیت : 5,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%