نام واحد : تعاونی صنایع غذایی سی دل

نام محصول : سس خردل

 • سریال مجوز : 2006026
 • شماره مجوز : 26014
 • تاریخ مجوز : 16/12/1385
 • کد محصول : 15492430
 • شرح محصول : انواع سس های غذایی
 • ظرفیت : 220 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%