نام واحد : جعفر مختاری زیرمانلو

نام محصول : خوراک اماده دام

 • سریال مجوز : 1217509
 • شماره مجوز : 110/30516
 • تاریخ مجوز : 25/07/1389
 • کد محصول : 15331130
 • شرح محصول : خوراک اماده دام
 • ظرفیت : 5,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدغذاهای اماده برای حیوانات(1533)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 83%
  83%