نام واحد : سعید سوار

نام محصول : ساندویچ سرد اماده

 • سریال مجوز : 1506539
 • شماره مجوز : 15472
 • تاریخ مجوز : 29/07/1389
 • کد محصول : 15131664
 • شرح محصول : ساندویج سرد اماده
 • ظرفیت : 50 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 9%
  9%