نام واحد : ایده آل صنعت پویا دلیجان

نام محصول : سس های غذایی

 • سریال مجوز : 3119309
 • شماره مجوز : 17656
 • تاریخ مجوز : 28/06/1390
 • کد محصول : 15492430
 • شرح محصول : انواع سس های غذایی
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 94%
  94%