نام واحد : فرامرزخیرانی

نام محصول : سبزیجات خشک

 • سریال مجوز : 2007781
 • شماره مجوز : 20187
 • تاریخ مجوز : 07/10/1385
 • کد محصول : 15131123
 • شرح محصول : سبزیجات خشک
 • ظرفیت : 375 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%