نام واحد : نمک زین الصالحین و علی زین الصالحین

نام محصول : فراوری وبسته بندی میوه وسبزیجات وسیفیجات خشک

 • سریال مجوز : 2610986
 • شماره مجوز : 89/41006
 • تاریخ مجوز : 24/07/1389
 • کد محصول : 15131120
 • شرح محصول : فراوری وبسته بندی میوه وسبزیجات وسیفیجات خشک
 • ظرفیت : 1,250 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 18%
  18%