نام واحد : سیامک شکیبایی

نام محصول : آبنبات

 • سریال مجوز : 2420662
 • شماره مجوز : 34722
 • تاریخ مجوز : 08/08/1389
 • کد محصول : 15431312
 • شرح محصول : ابنبات
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 1%
  1%