نام واحد : شیر استرلیزه خوزستان

نام محصول : شیرطعم دار

 • سریال مجوز : 2008569
 • شماره مجوز : 14060
 • تاریخ مجوز : 02/10/1381
 • کد محصول : 15201220
 • شرح محصول : شیرطعم دار
 • ظرفیت : 200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%