نام واحد : محمد حسین اسدی

نام محصول : عمل اوری وبسته بندی ماهی

 • سریال مجوز : 2911423
 • شماره مجوز : 11282
 • تاریخ مجوز : 15/08/1389
 • کد محصول : 15121411
 • شرح محصول : عمل اوری وبسته بندی ماهی
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 69%
  69%