نام واحد : نمک دریایی دلفین اهواز

نام محصول : انواع نمک وکلرورسدیم خالص -آب

 • سریال مجوز : 2009032
 • شماره مجوز : 16844
 • تاریخ مجوز : 20/01/1382
 • کد محصول : 14221111
 • شرح محصول : نمک آبی
 • ظرفیت : 10,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%