نام واحد : مهردادفرزام

نام محصول : انواع سس های غذایی

 • سریال مجوز : 2009291
 • شماره مجوز : 12308
 • تاریخ مجوز : 01/09/1384
 • کد محصول : 15492430
 • شرح محصول : انواع سس های غذایی
 • ظرفیت : 1,900 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%