نام واحد : تعاونی بسته بندی ناژین طراوت

نام محصول : بسته بندی مواداردی

 • سریال مجوز : 2021037
 • شماره مجوز : 16395
 • تاریخ مجوز : 02/08/1389
 • کد محصول : 15311421
 • شرح محصول : بسته بندی مواداردی
 • ظرفیت : 1,600 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 61%
  61%