نام واحد : شرکت تعاونی تولیدی زیست آفرین تغییر نام از سیدامین قریشی نژاد و عبداله توکلی

نام محصول : بسته بندی خشکبار

 • سریال مجوز : 2420677
 • شماره مجوز : 36164
 • تاریخ مجوز : 17/08/1389
 • کد محصول : 15492170
 • شرح محصول : بسته بندی خشکبار
 • ظرفیت : 200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 35%
  35%