نام واحد : جبار ظهیری

 • استان : خوزستان
 • شهر : باغ ملک
 • نشانی شرکت : اهواز شهرک...
 • تلفن شرکت : *********061
 • نشانی واحد : باغملک میداوود سفی بعدازپاسگاه کوچه داروخانه--روستای سرحانی جاده تاسیسات اب سرحانی چاه اول
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : جبار ظهیری
 • تلفن مدیر : ******916
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : شیرین کردن وتصفیه وبسته بندی

 • سریال مجوز : 2009742
 • شماره مجوز : 4830
 • تاریخ مجوز : 26/07/1383
 • کد محصول : 15541141
 • شرح محصول : شیرین کردن وتصفیه وبسته بندی اب اشامیدنی
 • ظرفیت : 5,000 هزار لیتر
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدنوشابه های غیرالکلی تولیداب معدنی(1554)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%