نام واحد : سید محمد حاجی میرصادقی

 • استان : سمنان
 • شهر : شاهرود
 • نشانی شرکت : تهران ولیعصر...
 • تلفن شرکت : *******215جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی شاهرود
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : سید محمد حاجی میر صادقی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی شاهرود

نام محصول : سمنو

 • سریال مجوز : 2220351
 • شماره مجوز : 29344
 • تاریخ مجوز : 17/08/1389
 • کد محصول : 15132212
 • شرح محصول : سمنو
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 90%
  90%