نام واحد : موسی الرضااسلام پور

نام محصول : پودر سنگ

 • سریال مجوز : 200220000000
 • شماره مجوز : 2926
 • تاریخ مجوز : 02/05/1392
 • کد محصول : 2699412340
 • شرح محصول : پودر سنگ
 • ظرفیت : 15,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج سایرمعادن(14)
 • گروه 4 رقمی : استخراج سنگ -شن وماسه وخاک رس(1410)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 2%
  2%