نام واحد : فراورده های غذایی آجین خاورمیانه

نام محصول : چای کیسه ای بسته بندی دوگرمی

 • سریال مجوز : 3425180
 • شماره مجوز : 29938
 • تاریخ مجوز : 22/08/1389
 • کد محصول : 15491212
 • شرح محصول : چای کیسه ایبسته بندی دوگرمی
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 46%
  46%