نام واحد : تعاونی تولید و بسته بندی لیمو عمانی هفت اورنگ بهبهان

نام محصول : لیموعمانی

 • سریال مجوز : 2009980
 • شماره مجوز : 9636
 • تاریخ مجوز : 06/05/1389
 • کد محصول : 15131126
 • شرح محصول : فراوری وبسته بندی لیموعمانی
 • ظرفیت : 250 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%