نام واحد : صنایع غذایی کامکارجنوب ایذه

نام محصول : کنسرو قورمه سبزی

 • سریال مجوز : 2010320
 • شماره مجوز : 12834
 • تاریخ مجوز : 08/06/1391
 • کد محصول : 15131660
 • شرح محصول : کنسروانواع غذاهای اماده
 • ظرفیت : 400 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%