نام واحد : احمد رضوی گوارشک

نام محصول : بسته بندی قند

 • سریال مجوز : 1935305
 • شماره مجوز : 11755
 • تاریخ مجوز : 22/08/1389
 • کد محصول : 15421223
 • شرح محصول : بسته بندی قند
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید قندوشکر(1542)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 19%
  19%