نام واحد : تعاونی شیرین معطر خمین

نام محصول : قند از شکر

 • سریال مجوز : 3120010
 • شماره مجوز : 17985
 • تاریخ مجوز : 01/08/1389
 • کد محصول : 15421220
 • شرح محصول : قندازشکر
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید قندوشکر(1542)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 23%
  23%