نام واحد : تعاونی شیرین آریا کاشان-شرکت

نام محصول : بیسکویت کرمدار

 • سریال مجوز : 1339179
 • شماره مجوز : 41019
 • تاریخ مجوز : 29/08/1389
 • کد محصول : 15411221
 • شرح محصول : بیسکویت کرمدار
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 63%
  63%