نام واحد : دل آرای دز

نام محصول : تولید وبسته بندی میوه.سبزیجات

 • سریال مجوز : 2010667
 • شماره مجوز : 24864
 • تاریخ مجوز : 26/11/1390
 • کد محصول : 15131120
 • شرح محصول : فراوری وبسته بندی میوه وسبزیجات وسیفیجات خشک
 • ظرفیت : 149 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%