نام واحد : تعاونی جهان پرلیت شرق

نام محصول : پرلیت منبسط شده

 • سریال مجوز : 350347000000
 • شماره مجوز : 119/26/7250
 • تاریخ مجوز : 19/12/1394
 • کد محصول : 2699412316
 • شرح محصول : پرلیت منبسط شده
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج سایرمعادن(14)
 • گروه 4 رقمی : استخراج سایرمعادن طبقه بندی نشده درجای دیگر(1429)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%