نام واحد : شهد پاک

نام محصول : خلال

 • سریال مجوز : 1935325
 • شماره مجوز : 11828
 • تاریخ مجوز : 30/08/1389
 • کد محصول : 15132016
 • شرح محصول : خلال سیب زمینی
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 94%
  94%