نام واحد : حمید سواری

نام محصول : برنجکوبی

 • سریال مجوز : 2010708
 • شماره مجوز : 18722
 • تاریخ مجوز : 22/12/1383
 • کد محصول : 15311230
 • شرح محصول : برنجکوبی
 • ظرفیت : 4,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%