نام واحد : شرکت تولید و بسته بندی محصولات غذایی نوبهار 111 شهر سبز تغییر یافته از علیرضا عباسی

نام محصول : بو دادن انواع خشکبار

 • سریال مجوز : 2420723
 • شماره مجوز : 38288
 • تاریخ مجوز : 30/08/1389
 • کد محصول : 15492173
 • شرح محصول : بودادن انواع خشکبار
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 8%
  8%