نام واحد : جلگه سبز کارون

نام محصول : سبزیجات خشک

 • سریال مجوز : 2010969
 • شماره مجوز : 29857
 • تاریخ مجوز : 28/12/1386
 • کد محصول : 15131123
 • شرح محصول : سبزیجات خشک
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%