نام واحد : کارخانه قند و تصفیه شکراهواز

نام محصول : تفاله خشک چغندرقند

 • سریال مجوز : 2000138
 • شماره مجوز : 10301
 • تاریخ مجوز : 14/07/1383
 • کد محصول : 15331152
 • شرح محصول : تفاله خشک چغندرقند
 • ظرفیت : 31,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید قندوشکر(1542)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%