نام واحد : فلاحت دانه جنوب

نام محصول : بوجاری و بسته بندی غلات

 • سریال مجوز : 2011271
 • شماره مجوز : 23907
 • تاریخ مجوز : 16/11/1387
 • کد محصول : 15311413
 • شرح محصول : نگهداری ودرجه بندی وبوجاری وسم زنی انواع غلات بدون بسته بند
 • ظرفیت : 8,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%