نام واحد : شرکت تولید و بسته بندی محصولات غذایی نوبهار 111 شهر سبز تغییر یافته از علیرضا عباسی

 • استان : فارس
 • شهر : کازرون
 • نشانی شرکت : بلوار ارتش...
 • تلفن شرکت : *******721جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : داوود شهریاری
 • تلفن مدیر : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : بسته بندی روغن خوراکی مایع

 • سریال مجوز : 2420723
 • شماره مجوز : 38288
 • تاریخ مجوز : 30/08/1389
 • کد محصول : 15141240
 • شرح محصول : بسته بندی روغن خوراکی مایع
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 8%
  8%