نام واحد : مسعود شهلا

نام محصول : تصفیه وبسته بندی کشمش

 • سریال مجوز : 3716863
 • شماره مجوز : 20658
 • تاریخ مجوز : 02/09/1389
 • کد محصول : 15131911
 • شرح محصول : تصفیه وبسته بندی کشمش
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 14%
  14%