نام واحد : صنایع بسته بندی امیران توسعه هلیل

نام محصول : فراوری وبسته بندی میوه وسبزیجات خشک

 • سریال مجوز : 2611053
 • شماره مجوز : 89/41029
 • تاریخ مجوز : 07/09/1389
 • کد محصول : 15131140
 • شرح محصول : فراوری وبسته بندی میوه وسبزیجات خشک
 • ظرفیت : 200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 40%
  40%