نام واحد : فاطمه میر معینی آرتیمانی

نام محصول : قند کله وحبه از شکر

 • سریال مجوز : 1789438
 • شماره مجوز : 81418
 • تاریخ مجوز : 07/09/1389
 • کد محصول : 15421221
 • شرح محصول : قند کله وحبه ازشکر
 • ظرفیت : 50 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 2%
  2%