نام واحد : سید علی علوی

نام محصول : پاک کردن ودرجه بندی انواع حبو

 • سریال مجوز : 2011688
 • شماره مجوز : 18311
 • تاریخ مجوز : 15/12/1383
 • کد محصول : 15492717
 • شرح محصول : پاک کردن ودرجه بندی انواع حبوبات وبدون بسته بندی
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%