نام واحد : فرآورده های لبنی به شیر شاهرود

نام محصول : دوغ بدون گاز

 • سریال مجوز : 2220397
 • شماره مجوز : 31751
 • تاریخ مجوز : 07/09/1389
 • کد محصول : 15201236
 • شرح محصول : دوغ بدون گاز
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 44%
  44%