نام واحد : فرآورده های لبنی به شیر شاهرود

  • استان : سمنان
  • شهر : شاهرود
  • نشانی شرکت : شهرک صنعتی...
  • تلفن شرکت : ****223جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
  • نشانی واحد : شهرک صنعتی شاهرود
  • تلفن واحد : -
  • مدیر :
  • تلفن مدیر : -
  • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی شاهرود

نام محصول : دوغ بدون گاز

  • سریال مجوز : 2220397
  • شماره مجوز : 31751
  • تاریخ مجوز : 07/09/1389
  • کد محصول : 15201236
  • شرح محصول : دوغ بدون گاز
  • ظرفیت : 2,000 تن
  • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
  • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
  • نوع مجوز : جواز تاسیس
  • وضعیت : طرح در دست اجرا
  • پیشرفت : 44%
    44%