نام واحد : فرآورده های لبنی به شیر شاهرود

 • استان : سمنان
 • شهر : شاهرود
 • نشانی شرکت : شهرک صنعتی...
 • تلفن شرکت : ****223جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی شاهرود
 • تلفن واحد : -
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی شاهرود

نام محصول : شیرپاستوریزه

 • سریال مجوز : 2220397
 • شماره مجوز : 31751
 • تاریخ مجوز : 07/09/1389
 • کد محصول : 15201111
 • شرح محصول : شیرپاستوریزه
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 44%
  44%