نام واحد : محمود عسگری

نام محصول : قطعات بتنی ویژه ساختمانهای پیش ساخته

 • سریال مجوز : 200222000000
 • شماره مجوز : 126/2/4463
 • تاریخ مجوز : 02/03/1392
 • کد محصول : 2695612390
 • شرح محصول : قطعات بتنی ویژه ساختمانهای پیش ساخته
 • ظرفیت : 60,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج سایرمعادن(14)
 • گروه 4 رقمی : استخراج سنگ -شن وماسه وخاک رس(1410)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 21%
  21%