نام واحد : سید سجاد موسوی

نام محصول : قندازشکر

 • سریال مجوز : 1605502
 • شماره مجوز : 11913222
 • تاریخ مجوز : 08/09/1389
 • کد محصول : 15421220
 • شرح محصول : قندازشکر
 • ظرفیت : 1,800 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید قندوشکر(1542)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 5%
  5%