نام واحد : عبدالحسین نیسی کریم پور مدحجی

نام محصول : یخ

 • سریال مجوز : 2012745
 • شماره مجوز : 13155
 • تاریخ مجوز : 16/09/1384
 • کد محصول : 15492610
 • شرح محصول : یخ
 • ظرفیت : 6,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%