نام واحد : ایمن پودر جنوب

 • استان : خوزستان
 • شهر : بندر ماهشهر
 • نشانی شرکت : ماهشهر خیابان...
 • تلفن شرکت : *******652
 • نشانی واحد : بندر ماهشهر سه راه امیدیه محور اهواز به فاصله 300 متری آکس جاده مقابل نماز خانه وزارت راه
 • تلفن واحد : *******652
 • مدیر : محمد علی قنواتیان
 • تلفن مدیر : *******916
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : پودر ماهی غیر خوراکی

 • سریال مجوز : 2012730
 • شماره مجوز : 17875
 • تاریخ مجوز : 23/08/1390
 • کد محصول : 15121612
 • شرح محصول : پودرماهی { غیرخوراکی }
 • ظرفیت : 1,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%