نام واحد : علیرضا و محمدرضا کریمی

نام محصول : کره پاستوریزه تولید

 • سریال مجوز : 1142579
 • شماره مجوز : 33754
 • تاریخ مجوز : 14/09/1389
 • کد محصول : 15201241
 • شرح محصول : کره پاستوریزه تولید
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 27%
  27%