نام واحد : تعاونی شماره 90 ایثارگران بهبهان

نام محصول : سبوس گندم

 • سریال مجوز : 2000981
 • شماره مجوز : 14541
 • تاریخ مجوز : 10/10/1384
 • کد محصول : 15311321
 • شرح محصول : سبوس گندم
 • ظرفیت : 8,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%