نام واحد : نخل بستان

نام محصول : دوغ گازدار از ماست آماده

 • سریال مجوز : 2012980
 • شماره مجوز : 6672
 • تاریخ مجوز : 25/03/1390
 • کد محصول : 15201237
 • شرح محصول : دوغ گازدار
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدنوشابه های غیرالکلی تولیداب معدنی(1554)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%