نام واحد : سیلوی دانه طلایی ئاگرین کردستان

نام محصول : اردگندم نوع والسی

 • سریال مجوز : 2506006
 • شماره مجوز : 34314
 • تاریخ مجوز : 15/08/1389
 • کد محصول : 15311111
 • شرح محصول : اردگندم نوع والسی
 • ظرفیت : 40,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 10%
  10%