نام واحد : محمدرضا مسروری

نام محصول : پودر سنگ

 • سریال مجوز : 200223000000
 • شماره مجوز : 20736
 • تاریخ مجوز : 01/12/1391
 • کد محصول : 2699412340
 • شرح محصول : پودر سنگ
 • ظرفیت : 10,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج سایرمعادن(14)
 • گروه 4 رقمی : استخراج سنگ -شن وماسه وخاک رس(1410)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 60%
  60%